2                                                  Statistikrapport 2012:02

 

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 22 maj 2012.