STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:02

 

Försäljning av mineralgödsel 2010/11

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

2. Försäljning av mineralgödsel uttryckt i ren växtnäring, tusen ton

2. Sales of fertilisers, expressed in plant nutrient content, thousand tonnes

 

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

108,6

92,6

92,2

98,7

109,7

95,8

111,2

111,0

Fosfor (P)

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Kalium (K)

3,3

3,2

3,0

2,0

3,5

1,9

1,4

1,7

Svavel (S)

10,1

10,6

11,2

12,2

14,8

11,6

12,6

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

11,9

8,4

8,5

5,3

3,9

2,0

2,6

1,3

Fosfor (P)

2,6

2,2

1,9

2,0

1,6

1,3

1,3

1,4

Svavel (S)

1,2

0,9

1,0

0,5

0,5

0,2

0,3

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfor (P)

2,5

1,8

1,5

1,4

1,2

0,6

0,7

0,7

Kalium (K)

4,5

3,3

2,8

2,6

2,3

1,3

1,4

1,3

Svavel (S)

0,6

0,3

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

1,8

1,6

1,8

2,0

1,8

1,1

1,4

0,9

Kalium (K)

1,3

1,1

1,4

1,9

1,6

0,9

1,2

0,9

Svavel (S)

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

54,5

59,0

57,8

61,1

71,0

43,6

52,8

56,6

Fosfor (P)

11,4

11,2

10,2

10,2

11,6

6,0

7,7

8,0

Kalium (K)

27,9

25,6

23,6

24,7

26,0

14,0

17,6

19,2

Svavel (S)

10,2

10,9

10,8

10,8

12,0

6,4

8,1

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a sammansatta gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

68,2

69,0

68,1

68,4

76,8

46,6

56,7

58,8

Fosfor (P)

16,5

15,2

13,6

13,5

14,4

8,0

9,8

10,1

Kalium (K)

33,7

30,0

27,8

29,2

30,0

16,2

20,2

21,4

Svavel (S)

12,2

12,2

12,3

11,8

12,9

6,9

8,7

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a GÖDSELMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

176,2

161,6

160,3

167,1

186,5

142,4

168,0

169,8

Fosfor (P)

16,8

15,4

13,8

13,7

14,6

8,1

9,8

10,3

   kg kadmium

105,0

78,0

81,0

74,0

71,0

47,0

55,0

59

Kalium (K)

37,0

33,2

30,8

31,2

33,5

18,1

21,6

23,1

Svavel (S)

22,3

22,8

23,5

24,0

27,7

18,5

21,3

20,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödselmedel tillåtna i ekologisk odling

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

-

-

0,9

1,0

1,5

1,3

1,2

1,2

Fosfor (P)

-

-

0,6

0,7

1,1

0,8

0,6

0,5

Kalium (K)

-

-

0,6

0,4

0,5

1,4

2,3

2,7

Svavel (S)

-

-

0,1

0,0

0,1

1,0

1,6

1,8