2                                                  Statistikrapport 2012:03

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 28 augusti 2012.