STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Markus Nyemad 036 – 15 50 00

statistik@jordbruksverket.se

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 28 augusti 2012.