STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1.1 Antal och andel av nötkreatur i riket i juni 2011 efter företagstyp

1.2a Antal företag och nötkreatur av olika slag i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.2b Antal mjölkföretag och nötkreatur av olika slag på dessa i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.2c Antal köttföretag och nötkreatur av olika slag på dessa i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.3 Företag med ekologisk produktion och antal nötkreatur på dessa i juni 2011 efter produktionsinriktning, antal och andel av totala antalet i ekologisk i riket

1.4 Andel av det totala antalet nötkreatur av olika sorter inom varje produktionsinriktning som fanns på företag med ekologisk produktion i juni 2011

1.5a Mjölkföretag med ekologisk produktion och antal nötkreatur av olika slag på dessa i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.5b Köttföretag med ekologisk produktion och antal nötkreatur av olika slag på dessa i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.6 Antal köttföretag utan moderdjur och nötkreatur på dessa i juni 2011 efter besättningsstorlek

2.1 Antal födda kalvar per vecka år 2008 uppdelat efter kön och produktionsinriktning

2.2 Antal födda kalvar per ras år 2008 uppdelat efter kön och produktionsinriktning

2.3 Antal födda kalvar åren 2008-2011 uppdelat efter födelsemånad och produktionsinriktning

2.4 Antal förflyttningshändelser för nötkreatur födda år 2008 efter kön och produktionsinriktning

2.5 Antal försäljningar av nötkreatur födda år 2008 uppdelat på produktionsinriktning hos försäljande företag, produktionsinriktning hos handelspartner och kön på det sålda djuret

2.6 Antal och andel i procent av försäljningar av nötkreatur födda år 2008 under viss levnadsmånad uppdelat efter kön

2.7 Ackumulerat antal och andel i procent av försäljningar som skett med nötkreatur födda år 2008 visst antal levnadsdagar uppdelat efter kön

2.8 Antal nöt av hontyp födda år 2008 som fött visst antal kalvar fram till 18 juni 2012

2.9 Genomsnittlig ålder i dagar vid födsel av första och andra kalven för kor födda år 2008 som kalvat fram till 18 juni 2012

2.10 Antal kor födda år 2008 som fött visst antal dödfödda kalvar fram till 18 juni 2012

2.11 Genomsnittlig livslängd för nötkreatur födda år 2008 per avlivningsform uppdelat efter kön och produktionsinriktning, dagar

2.12a Avlivade/slaktade nötkreatur födda år 2008 per avlivningsform uppdelat efter kön och produktionsinriktning, antal samt andel i procent

2.12b Avlivade/slaktade handjur födda år 2008 per avlivningsform uppdelat efter produktionsinriktning, antal samt andel i procent

2.12c Avlivade/slaktade hondjur födda år 2008 per avlivningsform uppdelat efter produktionsinriktning, antal samt andel i procent

2.13a Antal och andel i procent av kalvar födda år 2008 slaktade[1] under första levnadsåret[1], efter ålder i veckor uppdelat efter produktionsinriktning och kön

2.13b Antal och andel i procent av kalvar födda år 2008 slaktade[1] under andra levnadsåret[1], efter ålder i veckor uppdelat efter produktionsinriktning och kön

2.13c Antal och andel i procent av kalvar födda år 2008 slaktade[1] under tredje levnadsåret[1], efter ålder i veckor uppdelat efter produktionsinriktning och kön

2.14a Antal och andel i procent av kalvar födda år 2008 avlivade[1] under första levnadsåret[1], efter ålder i veckor uppdelat efter produktionsinriktning och kön

2.14b Antal och andel i procent av kalvar födda år 2008 avlivade[1] under andra levnadsåret[1], efter ålder i veckor uppdelat efter produktionsinriktning och kön

2.14c Antal och andel i procent av kalvar födda år 2008 avlivade[1] under tredje levnadsåret[1], efter ålder i veckor uppdelat efter produktionsinriktning och kön

2.15 Ackumulerad andel nötkreatur födda år 2008 som avlivat/slaktats efter visst antal levnadsmånader uppdelat efter kön och produktionsinriktning, procent

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure