STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.2 Antal födda kalvar per ras år 2008 uppdelat efter kön och produktionsinriktning

2.2 Number of calves born in 2008 by breed, sex and type of production

Ras

Tjurkalvar

 

Kvigkalvar

 

Totalt

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

 

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

 

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

Svensk röd och vit boskap

60 784

8 588

69 372

 

57 249

7 948

65 197

 

118 033

16 536

134 569

Svensk låglandsboskap

79 318

11 488

90 806

 

78 019

11 222

89 241

 

157 337

22 710

180 047

Svensk kullig boskap

367

193

560

 

378

187

565

 

745

380

1125

Svensk Jerseyboskap

941

155

1 096

 

955

211

1 166

 

1 896

366

2 262

Svensk Ayrshireboskap

297

23

320

 

322

32

354

 

619

55

674

 

 

Hereford

974

11 413

12 387

 

913

11 275

12 188

 

1 887

22 688

24 575

Charolais

736

12 203

12 939

 

653

12 283

12 936

 

1 389

24 486

25 875

Aberdeen Angus

508

2 988

3 496

 

484

2 903

3 387

 

992

5 891

6 883

Limousin

179

1 875

2 054

 

195

1 919

2 114

 

374

3 794

4 168

Simmental

871

6 422

7 293

 

802

6 209

7 011

 

1 673

12 631

14 304

 

 

Highland Cattle

58

2 065

2 123

 

56

2 103

2 159

 

114

4 168

4 282

Blonde D’Aquitaine

17

392

409

 

19

484

503

 

36

876

912

Fleckvie

113

36

149

 

114

24

138

 

227

60

287

Brown Swiss

82

2

84

 

88

5

93

 

170

7

177

Rödkulla

31

371

402

 

36

405

441

 

67

776

843

 

 

Fjällko

463

516

979

 

468

532

1 000

 

931

1 048

1 979

Korsningar/Övriga raser

14 662

55 912

70 574

 

14 356

53 858

68 214

 

29 018

109 770

138 788

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

160 401

114 642

275 043

 

155 107

111 600

266 707

 

315 508

226 242

541 750