STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.5 Antal försäljningar av nötkreatur födda år 2008 uppdelat på produktionsinriktning hos försäljande företag, produktionsinriktning hos handelspartner och kön på det sålda djuret

2.5 Number of sales of cattle born in 2008 after type of production at selling holding, type of production at purchasing holding and sex of the sold animal

Produktionsinriktning handelspartner

Produktionsinriktning försäljande företag

Mjölkföretag

Köttföretag

Samtliga

Kvigor/kor

Mjölkföretag

17 401

13 478

30 879

Köttföretag

18 611

36 842

55 453

Slakteri, export, övrigt

236

391

627

Summa kvigor/kor

36 248

50 711

86 959

Tjurar/stutar

Mjölkföretag

8 195

3 547

11 742

Köttföretag

106 646

69 030

175 676

Slakteri, export, övrigt

313

286

599

Summa tjurar/stutar

115 154

72 863

188 017

SUMMA TOTALT

151 402

123 574

274 976