STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.6 Antal och andel i procent av försäljningar av nötkreatur födda år 2008 under viss levnadsmånad uppdelat efter kön

2.6 Number and percentage of sales of cattle born in 2008 during certain month in life by sex

Levnadsmånad

Försäljningar av nötkreatur födda år 2008

Kvigor/kor

 

Tjurar/sturar

 

Samtliga

Antal

Andel

 

Antal

Andel

 

Antal

Andel

1

1 850

2,1

 

19 711

10,5

 

21 561

7,8

Varav under första de 10 levnadsdagarna

548

0,6

 

5 376

2,9

 

5 924

2,2

2

1 844

2,1

 

18 260

9,7

 

20 104

7,3

3

4 122

4,7

 

44 744

23,8

 

48 866

17,8

4

3 805

4,4

 

27 809

14,8

 

31 614

11,5

5

3 019

3,5

 

13 604

7,2

 

16 623

6,0

6

3 468

4,0

 

10 316

5,5

 

13 784

5,0

7-9

13 998

16,1

 

30 606

16,3

 

44 604

16,2

10-12

7 884

9,1

 

10 665

5,7

 

18 549

6,7

13-18

11 594

13,3

 

8 401

4,5

 

19 995

7,3

19-24

12 127

13,9

 

2 342

1,2

 

14 469

5,3

25-30

12 453

14,3

 

798

0,4

 

13 251

4,8

31-36

5 825

6,7

 

384

0,2

 

6 209

2,3

Totalt till uttagsdatum

86 959

100,0

 

188 017

100,0

 

274 976

100,0