STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.8 Antal nöt av hontyp födda år 2008 som fött visst antal kalvar fram till 18 juni 2012

2.8 Number of cows born in 2008 that have given birth to certain number of calves up until 18 June 2012

Antal födda kalvar

Kor

Mjölkföretag

Köttföretag

Samtliga

0

42 449

60 221

102 670

1

49 697

17 644

67 341

2

55 728

19 981

75 709

3

6 851

12 844

19 695

4

366

873

1 239

5

18

57

75

6

1

1

2