STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.10 Antal kor födda år 2008 som fött visst antal dödfödda kalvar fram till 18 juni 2012

2.10 Number of cows born in 2008 that have given birth to certain number of stillborn calves up until 18 June 2012

Antal dödfödda kalvar

Antal kor

Mjölkföretag

Köttföretag

Samtliga

1

12 663

2 993

15 656

2

1 026

265

1 291

3

71

15

86

4

28

-

28

5

3

1

4

6

1

2

3