STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.2a Antal företag och nötkreatur av olika slag i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.2a Number of holdings and cattle of different sorts in June 2011 by size of herd

Besättnings-storlek

antal nötkreatur

Antal företag

 

Mjölkkor

Am- och dikor

Kvigor över 2 år

Tjur/stut över 2 år

Kvigor 1-2 år

Tjur/stut 1-2 år

Kvig-kalvar

Tjur-kalvar

Summa nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9

3 948

 

61

6 280

2 483

960

2 633

2393

1 903

2 357

19 070

10-24

4 369

 

1 696

21 228

5 405

2 659

9 127

9 788

9 064

11 561

70 528

25-49

3 880

 

10 683

36 136

8 991

3 777

18 007

16 999

20 232

23 764

138 589

50-74

2 465

 

21 949

31 312

9 389

3 110

20 785

16 736

23 147

24 210

150 638

75-99

1 552

 

27 863

19 801

8 567

2 318

19415

14 208

21247

20 280

133 699

100-149

2 081

 

65 202

28 809

16 379

3 484

38 124

24 456

41 684

37 231

255 369

150-199

997

 

46 348

15 519

10 914

2 209

26 779

16 574

27 748

24 870

170 961

200-499

1 454

 

126 218

29 439

24 758

3 723

64 787

39 067

68 735

67 518

424 245

500-999

169

 

33 888

5 364

5 405

984

17 370

11 927

17 656

16 803

109 397

över 1000

30

 

12 577

2 376

1 723

189

5 861

3 135

6 662

8 446

40 969

 

Totalt

20 945

 

346 485

196 264

94 014

23 413

222 888

155 283

238 078

237 040

1 513 465