STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.11 Genomsnittlig livslängd för nötkreatur födda år 2008 per avlivningsform uppdelat efter kön och produktionsinriktning, dagar

2.11 Average age at time of death for different reasons of death for calves born in 2008 by sex and type of production, days

Avlivningsform

Tjurkalvar

 

Kvigkalvar

 

Totalt

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

 

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

 

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

Avlivning självdestruering

195

239

206

 

593

565

585

 

410

423

414

Avlivning ej självdestruering

133

148

138

 

226

283

248

 

176

215

190

Hemslakt

482

516

498

 

701

623

654

 

579

578

579

Slakt

616

577

599

 

1 016

767

876

 

714

645

682

Samtliga

563

551

558

 

855

723

787

 

650

617

635

 

Totalt antal avlivade djur

 

159 049

 

112 397

 

271 446

 

 

66 979

 

70 400

 

137 379

 

 

226 028

 

182 797

 

408 825