STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.12a Avlivade/slaktade nötkreatur födda år 2008 per avlivningsform uppdelat efter kön och produktionsinriktning, antal samt andel i procent

2.12a Cattle born in 2008 that were deceased at the time of data sampling after sex and type of production, number and percentage

Dödsorsak

Mjölkföretag

 

Köttföretag

 

Totalt

Antal döda djur

Andel av födda djur

 

Antal döda djur

Andel av födda djur

 

Antal döda djur

Andel av födda djur

Avlivning/självdöd till destruktsanl.

28 576

9,1

 

10 373

4,6

 

38 949

7,2

Avlivning/självdöd ej till destruktsanl.

8 919

2,8

 

5 129

2,3

 

14 048

2,6

Hemslakt

7 428

2,4

 

8 728

3,9

 

16 156

3,0

Slakt

181 105

57,4

 

158 567

70,1

 

339 672

62,7

Totalt

226 028

71,6

 

182 797

80,8

 

408 825

75,5