STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.12c Avlivade/slaktade hondjur födda år 2008 per avlivningsform uppdelat efter produktionsinriktning, antal samt andel i procent

2.12c Female cattle born in 2008 that were deceased at the time of data sampling by manner of execution and type of production, number and percentage.

Dödsorsak

Mjölkföretag

 

Köttföretag

 

Totalt

Antal döda hondjur

Andel av födda hondjur

 

Antal döda hondjur

Andel av födda hondjur

 

Antal döda hondjur

Andel av födda hondjur

Avlivning/självdöd till destruktsanl.

15 477

10,0

 

5 841

5,2

 

21 318

8,0

Avlivning/självdöd ej till destruktsanl.

4 095

2,6

 

2 518

2,3

 

6 613

2,5

Hemslakt

3 288

2,1

 

5 080

4,6

 

8 368

3,1

Slakt

44 119

28,4

 

56 961

51,0

 

101 080

37,9

Totalt

66 979

43,2

 

70 400

63,1

 

137 379

51,5