STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.2b Antal mjölkföretag och nötkreatur av olika slag på dessa i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.2b Number of holdings with milk production and cattle of different sorts at these in June 2011 by size of herd

Besättnings-storlek

antal nötkreatur

Antal företag

 

Mjölkkor

Am- och dikor

Kvigor över 2 år

Tjur/stut över 2 år

Kvigor 1-2 år

Tjur/stut 1-2 år

Kvig-kalvar

Tjur-kalvar

Summa nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9

17

 

61

5

6

2

12

7

13

10

116

10-24

196

 

1 696

99

277

32

528

112

545

291

3 580

25-49

640

 

10 683

335

1 930

192

3 901

849

4 046

2 081

24 017

50-74

808

 

21 949

325

4 049

428

8 369

1 733

8 686

4 275

49 814

75-99

753

 

27 863

178

5 336

576

11 319

2 458

11 945

5 560

65 235

100-149

1 217

 

65 202

220

12 027

1 190

26 119

5 798

27 909

12 642

151 107

150-199

634

 

46 348

88

8 304

841

19 007

4 748

20 159

9 438

108 933

200-499

978

 

126 218

170

20 077

1 719

49 965

10 624

54 076

24 262

287 111

500-999

118

 

33 887

105

4 256

381

13 305

3 667

14 617

6 557

76 775

över 1000

19

 

12 577

-

1 400

60

4 609

750

5 295

2 120

26 811

 

Totalt

5 380

 

346 484

1 525

57 662

5 421

137 134

30 746

147 291

67 236

793 499