STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

2.15 Ackumulerad andel nötkreatur födda år 2008 som avlivat/slaktats efter visst antal levnadsmånader uppdelat efter kön och produktionsinriktning, procent

2.15 Accumulated percentage of cattle deceased after certain number of months displayed by sex and type of production, percent

Levnadsmånad

Mjölkföretag

 

Köttföretag

 

Totalt

Tjur-kalvar

Kvig-kalvar

Samtliga

 

Tjur-kalvar

Kvig-kalvar

Samtliga

 

Tjur-kalvar

Kvig-kalvar

Samtliga

1

3,0

2,4

2,7

 

1,9

1,6

1,8

 

2,5

2,0

2,3

2

4,7

3,7

4,2

 

2,7

2,3

2,5

 

3,9

3,1

3,5

3

5,9

4,5

5,2

 

3,2

2,6

2,9

 

4,8

3,7

4,2

4

6,9

5,0

6,0

 

3,6

2,9

3,3

 

5,5

4,2

4,9

5

7,8

5,5

6,6

 

4,0

3,3

3,6

 

6,2

4,6

5,4

6

8,4

5,8

7,1

 

4,4

3,7

4,1

 

6,7

4,9

5,8

7

9,1

6,1

7,6

 

5,0

4,5

4,7

 

7,4

5,4

6,4

8

10,7

6,4

8,6

 

5,9

5,5

5,7

 

8,7

6,0

7,4

9

14,5

6,9

10,8

 

7,2

6,8

7,0

 

11,5

6,9

9,2

10

17,5

7,5

12,6

 

8,3

8,1

8,2

 

13,6

7,8

10,8

11

19,3

8,1

13,8

 

9,3

9,5

9,4

 

15,1

8,7

11,9

12

20,5

8,5

14,6

 

10,6

10,6

10,6

 

16,4

9,3

12,9

13

21,4

8,7

15,2

 

13,6

11,4

12,5

 

18,2

9,8

14,1

14

22,4

9,0

15,8

 

19,5

12,1

15,8

 

21,2

10,3

15,8

15

24,5

9,2

17,0

 

27,7

13,2

20,5

 

25,9

10,9

18,5

16

28,2

9,5

19,0

 

37,2

14,3

25,9

 

31,9

11,5

21,9

17

33,5

9,7

21,8

 

46,1

15,8

31,1

 

38,8

12,2

25,7

18

40,2

10,0

25,4

 

53,7

17,6

35,9

 

45,8

13,2

29,8

19

47,2

10,3

29,1

 

60,2

19,8

40,3

 

52,6

14,3

33,7

20

53,7

10,7

32,5

 

65,5

22,2

44,2

 

58,6

15,5

37,4

21

59,5

11,1

35,7

 

70,0

24,8

47,7

 

63,9

16,8

40,7

22

64,5

11,6

38,5

 

73,8

27,5

51,0

 

68,4

18,3

43,7

23

69,4

12,2

41,3

 

77,5

30,6

54,4

 

72,8

19,9

46,7

24

74,5

12,9

44,2

 

81,1

33,4

57,6

 

77,2

21,5

49,8

 

 

Total andel slaktade fram till uttagsdatum

99,1

43,2

71,6

 

98,0

63,1

80,8

 

98,7

51,5

75,5