STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.2c Antal köttföretag och nötkreatur av olika slag på dessa i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.2c Number of holdings with meat production and cattle of different sorts at these in June 2011 by size of herd

Besättnings-storlek

antal nötkreatur

Antal företag

 

Mjölkkor

Am- och dikor

Kvigor över 2 år

Tjur/stut över 2 år

Kvigor 1-2 år

Tjur/stut 1-2 år

Kvig-kalvar

Tjur-kalvar

Summa nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9

3 931

 

-

6 275

2 477

958

2 621

2 386

1 890

2 347

18 954

10-24

4 173

 

-

21 129

5 128

2 627

8 599

9 676

8 519

11 270

66 948

25-49

3 240

 

-

35 801

7 061

3 585

14 106

16 150

16 186

21 683

114 572

50-74

1 657

 

-

30 987

5 340

2 682

12 416

15 003

14 461

19 935

100 824

75-99

799

 

-

19 623

3 231

1 742

8 096

11 750

9 302

14 720

68 464

100-149

864

 

-

28 589

4 352

2 294

12 005

18 658

13 775

24 589

104 262

150-199

363

 

-

15 431

2 610

1 368

7 772

11 826

7 589

15 432

62 028

200-499

476

 

-

29 269

4 681

2 004

14 822

28 443

14 659

43 256

137 134

500-999

51

 

1

5 259

1 149

603

4 065

8 260

3 039

10 246

32 622

över 1000

11

 

-

2 376

323

129

1 252

2 385

1 367

6 326

14 158

 

Totalt

15 565

 

1

194 739

36 352

17 992

85 754

124 537

90 787

169 804

719 966