STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.3 Företag med ekologisk produktion och antal nötkreatur på dessa i juni 2011 efter produktionsinriktning, antal och andel av totala antalet i ekologisk i riket

1.3 Holdings with organic production and cattle at these in June 2011 by type of production, number and percentage of total number in organic production nationwide

Mjölkproduktion

 

Köttproduktion

 

Samtliga

Antal

Andel

 

Antal

Andel

 

Antal

Antal företag

645

20,5

 

2 500

79,5

 

3 145

Mjölkkor

48 167

100,0

 

-

-

 

48 167

Am- och dikor

246

0,4

 

63 365

99,6

 

63 611

Kvigor över 2 år

8 038

46,3

 

9 339

53,7

 

17 377

Tjur/stut över 2 år

886

17,8

 

4 099

82,2

 

4 985

Kvigor 1-2 år

18 957

45,1

 

23 041

54,9

 

41 998

Tjur/stut 1-2 år

3 304

15,0

 

18 704

85,0

 

22 008

Kvigkalvar

20 677

42,2

 

28 340

57,8

 

49 017

Tjurkalvar

7 349

19,7

 

29 967

80,3

 

37 316

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

107 624

37,8

 

176 855

62,2

 

284 479

Anm: Avser djur i produktion som är omställd och under omställning.