STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.5a Mjölkföretag med ekologisk produktion och antal nötkreatur av olika slag på dessa i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.5a Holdings with organic milk production and number of cattle of different sorts at these in June 2011 by size of herd

Besättnings-storlek

antal nöt-kreatur

Antal företag

 

Mjölkkor

Am- och dikor

Kvigor över 2 år

Tjur/stut över 2 år

Kvigor

1-2 år

Tjur/stut 1-2 år

Kvig-kalvar

Tjur-kalvar

Summa nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10-24

9

 

68

1

9

-

41

1

28

10

158

25-49

39

 

687

26

107

9

204

28

241

129

1 431

50-74

81

 

2 223

46

377

52

881

188

916

434

5 117

75-99

86

 

3 320

23

507

81

1 235

233

1 442

624

7 465

100-149

173

 

9 569

34

1 837

196

3 775

572

4 105

1 442

21 530

150-199

95

 

7 135

4

1 136

101

3 121

551

3 229

1 119

16 396

200-499

141

 

18 012

4

3 076

353

7 199

1 095

7 926

2 699

40 364

500-999

16

 

4 635

105

639

78

1 901

564

2 023

611

10 556

över 1000

3

 

2 515

-

349

16

596

72

765

280

4 593

 

Totalt

645

 

48 167

246

8 038

886

18 957

3 304

20 677

7 349

107 624

Anm: Avser djur i produktion som är omställd och under omställning