2                                                  Statistikrapport 2012:04

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

Sammanställt av Emelia Broberg, Thord Karlsson och Sofi Sundin, Institutionen för ekonomi, SLU

på uppdrag av

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 6 september 2012.