STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:04

 

Sju driftsinriktningar, 2000-2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Ylva Olsson, 036 – 15 64 10

statistik@jordbruksverket.se

Sammanställt av Emelia Broberg, Thord Karlsson och Sofi Sundin, Institutionen för ekonomi, SLU

på uppdrag av

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 6 september 2012.