STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Allmän användning av åkerbränsle i kommunerna

1. General use of energy crops in Swedish municipalities

Används råvaror från jordbruket till energiproduktion i din kommun?

Åkerareal i kommunen

Ja (%)1

 

Nej (%)1

 

Inget svar (%)

<2 000 ha

6

 

94

 

.

2 000–4 999 ha

24

 

76

 

.

5 000–7 999 ha

36

 

64

 

.

8 000–12 999 ha

45

 

55

 

.

13 000 ha

80

 

20

 

.

Alla kommuner

38

 

59

 

3

1 Anger andel av alla kommuner i raden ”Alla kommuner”, men andel som svarat på frågan i de efter åkerareal fördelade raderna.