STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Värmeverkens skäl till att inte använda åkerbränslen

10. Heat plants’ reasons for not utilizing energy crops

Vilka är de huvudsakliga skälen till att ni inte utnyttjar åkerbränsle?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

Anläggningen är inte anpassad, det kräver ombyggnad av anläggningen

41

Problem med inmatning av grödan

10

Höga drifts- och underhållskostnader

13

Problem med lagring av grödan

13

För högt pris (i jämförelse med det alternativa bränslet)

24

Osäkra leveranser av grödan

27

Ansaknad av kunskap om bränslets förbränningsegenskaper

25

Antal svarande värmeverk

83