STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Värmeverkens behov för att börja använda åkerbränslen

11. Heat plants’ requirements for utilizing energy crops

Vilka är de huvudsakliga skälen till att ni inte utnyttjar åkerbränsle?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

Investeringsstöd

42

Stöd för att teckna avtal om leverans av gröda

12

Fördelaktiga lånevillkor

7

Prisgarantier

43

Försäkringslösningar

4

Större efterfrågan på förnybara alternativ

13

Säkrare leveranser

36

Annat

18

Antal svarande värmeverk

83