STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Odling av energigrödor i Sverige år 2010. Enskilda grödors arealandel.

12. Swedish energy crop production in 2010. Crop area shares.

 

Andel av areal energigrödor (%)1

 

Arealandel energigrödor av total åker (%)

 

Salix

Asp

Poppel

Hampa

Rörflen

Vall för biogas

Vete

Havre

Rågvete

Korn

Oljelin

Raps

Rybs

Annat

 

 

Hela Riket

7,0

0,3

0,5

0,1

1,2

0,1

22,2

24,7

3,2

14,7

4,5

7,0

0,3

14,3

 

7,2

1. Data för arealandelar baseras på angivna arealer av respektive gröda från ett urval lantbrukare och är förknippade med ett flertal felkällor. Här presenterade data är inte jämförbara med data från andra undersökningar, utan gäller bara för urvalet i denna studie och är att betrakta som orienterande.