STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Odling av energigrödor i Sverige år 2010. Länsvis andel odlare och arealandel.

13. Swedish energy crop production in 2010. Share of farmers and areas by county.

 

Odlar energigröda (andel av svarande, %)

 

Arealandel energigrödor
av total åker (%)

 

Ja

Nej

 

Stockholms län

15,0

85,0

 

19,7

Uppsala län

18,1

81,9

 

9,1

Södermanlands län

14,2

85,8

 

3,9

Östergötlands län

19,7

80,3

 

10,3

Jönköpings län

7,2

92,8

 

4,1

Kronobergs län

11,5

88,5

 

6,3

Kalmar län

6,8

93,2

 

3,1

Gotlands län

7,3

92,7

 

0,7

Blekinge län

7,8

92,2

 

5,1

Skåne län

13,8

86,2

 

7,9

Hallands län

9,1

90,9

 

6,0

V. Götalands län

9,1

90,9

 

5,5

Värmlands län

8,3

91,7

 

5,5

Örebro län

16,4

83,6

 

11,7

Västmanlands län

10,6

89,4

 

19,2

Dalarnas län

9,1

90,9

 

3,7

Gävleborgs län

8,2

91,8

 

4,0

Västernorrlands län

3,6

96,4

 

3,6

Jämtlands län

3,6

96,4

 

0,1

Västerbottens län

15,8

84,2

 

4,2

Norrbottens län

7,4

92,6

 

7,4

Hela Riket

10,8

89,2

 

7,2