STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Lantbrukares skäl till att inte odla energigrödor

14. Farmers’ reasons for not growing energy crops

 

Vilka är de huvudsakliga skälen till att du inte odlar grödor för energiproduktion?

Flera svarsalternativ tillåtna, endast svar från brukare som inte odlar energigrödor

Andel (%)

Ej lönsamt i jämförelse med andra grödor

22

Låga priser

16

Osäker avsättning

26

Stora ekonomiska risker

10

Brist på information och kunskap om grödorna

23

Marken binds under lång tid

18

Påverkan på landskapsbilden

14

Annat

33

Har ej maskinpark som är anpassad för energigrödor

42

Höga produktionskostnader

8

Totalt antal svarande lantbrukare

3596