STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Lantbrukares skäl till odling av energigrödor

15. Farmers’ reasons for growing energy crops

Vilka är de huvudsakliga skälen till att du odlar grödor för energiproduktion?

Flera svarsalternativ tillåtna, endast svar från brukare som odlar energigrödor

Andel (%)

Det är lönsamt tack vare bra pris vid avsättning

25

Det är lönsamt tack vare de ekonomiska stöd som finns

27

Odlingen innebär breddad inkomstportfölj

9

Odlingen innebär ökad riskspridning

12

Tro på en ökad efterfrågan i framtiden

26

Grödan kräver en mindre arbetsinsats än andra grödor

30

Förbättrar förutsättningar för jakt

10

Annat

30

Totalt antal svarande lantbrukare

335