STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Lantbrukares behov för att öka produktion av energigrödor

16. Farmers’ requirements to increase production of energy crops

Vad anser du krävs för att du ska öka din produktion av energigrödor?

Flera svarsalternativ tillåtna, endast svar från brukare som odlar energigrödor

Andel (%)

En lokal marknad

32

Prisgarantier

39

Avsättningskontrakt med baspris

28

Stöd för energigrödor

43

Ökat gårdsstöd

32

Stöd för att teckna avtal om avsättning av gröda

15

Fördelaktiga lånevillkor

5

Försäkringslösningar

2

Mer kunskap

17

Annat

16

Totalt antal svarande lantbrukare

310