STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Lantbrukares tillgång till och användning av restprodukter

17. Farmers’ access to and use of residual products

Vilka restprodukter har du tillgång till och hur används de?

 

Tillgång (andel, %)

 

Användning (andel av brukare med tillgång, %)

Restprodukt

Ja

 

Nej

 

Egen
energiproduktion

 

Säljs för
energiproduktion

 

Säljs för
andra ändamål

 

Används ej

Halm

46

 

54

 

19

 

2

 

35

 

44

Gödsel

58

 

42

 

52

 

1

 

12

 

36

Blast

6

 

94

 

8

 

-

 

-

 

92

Sly/röjningsmaterial (ej skogligt)

24

 

76

 

34

 

32

 

1

 

33

Överskottsvall

21

 

79

 

7

 

0

 

37

 

55

Övriga skörderester

5

 

95

 

23

 

2

 

10

 

64

Annat

3

 

97

 

44

 

13

 

15

 

28