STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

18. Lantbrukares behov för att öka användningen av restprodukter

18. Farmers’ requirements to increase use of residual products

Vad anser du behövs för att du ska öka din produktion av energigrödor?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

Mer kunskap

46

Investeringsstöd

37

Miljöstöd

31

Att det är lönsamt eller innebär en kostnadsbesparing

59

Annat

28

Totalt antal svarande lantbrukare

3371