STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Kommunal användning av åkerbränsle

2. Municipal use of energy crops

Har energi från jordbruket en roll i den kommunala energianvändningen?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

Ja, de kommunala värmeverken använder produkter från jordbruket

10

Ja, det finns diverse småskaliga lösningar

12

Ja, råvaran till biogasproduktionen kommer från jordbruket

9

Annat

-

Nej

68

Vet ej

8

Antal svarande kommuner

195