STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Potential för ökad åkerbränsleanvändning i kommunerna

3. Potential for increased energy crop use in Swedish municipalities

Finns det i kommunen en potential för ökad energiproduktion från jordbruket?

 

Andel (%)

Ja, definitivt

46

Ja, i viss mån

36

Nej

8

Känner ej till ämnesområdet

10

Antal svarande kommuner

193