STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hinder för ökad användning av åkerbränsle i kommunerna

4. Impediments for increased use of energy crops in Swedish municipalities

Vilka större hinder finns det i kommunen för en ökad produktion av energi från jordbruket?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

Inga större hinder

25

Ointresse bland lantbrukare

21

Dåliga förutsättningar för jordbruk i allmänhet

32

Avsaknad av en lokal marknad (t.ex. efterfrågas ej av värmeverk)

12

Ointresse bland kommunpolitikerna

12

Annat

21

Vet ej

17

Antal svarande kommuner

195