STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Kommunernas informationsbehov om åkerbränsle

7. Municipal requirements of information on energy crops

Finns det ett behov av mer information om möjligheterna inom området energi från jordbruket?

 

Andel (%)

Ja, både till berörda tjänstemän och politiker samt kommunledning

67

Ja, framför allt till berörda tjänstemän

2

Ja, framför allt till politiker samt kommunledning

11

Nej, det finns inget behov

8

Vet ej

13

Antal svarande kommuner

195