STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Kommunal hantering av rötrester från biogasproduktion

8. Municipal handling of biogas production residues

Hur hanterar kommunen huvuddelen av rötresterna från biogasproduktionen?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

Det finns ingen biogasproduktion i kommunen

61

Växtnäring från rötrester återförs redan idag till jordbruket

16

Det finns en framtagen strategi eller plan för att återföra rötrester till jordbruket

4

Rötresterna deponeras

11

Annat

3

Vet ej

8

Antal svarande kommuner

195