STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:2

 

Bioenergi från jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Kommunala behov för ökad återföring av rötrester till jordbruket

9. Municipal requirements for increasing agricultural use of biogas production residues

Vad behövs för att förbättra kommunens arbete med återföring av växtnäring till jordbruket?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel (%)

Mer kunskap

55

Politiska prioriteringar

49

Större intresse från jordbruket

36

Bättre möjligheter till statliga stöd till projekt

48

Mer resurser från den egna förvaltningen

13

Annat

11

Vet ej

12

Antal svarande kommuner

195