STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:3

 

Lantbrukarna och klimatet

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Klimatmedvetenhet hos lantbrukare

1. Climate change awareness among farmers

 

Andel av svarande (%)

Påstående

Stämmer mycket bra

 

Stämmer ganska bra

 

Stämmer varken bra eller dåligt

 

Stämmer ganska dåligt

 

Stämmer mycket dåligt

 

Vet ej

Jag ser mig själv som en person som är klimatmedveten

18,5

 

46,1

 

27,0

 

3,8

 

0,9

 

3,7

Jag vet mycket väl vad jag ska göra för att anpassa min verksamhet till ett förändrat klimat

5,6

 

26,9

 

42,2

 

14,1

 

2,8

 

8,4

Jag vet hur jag ska minska mina utsläpp av klimatförändrande gaser

5,1

 

22,2

 

36,0

 

19,1

 

4,8

 

12,9

Jag vet vilken som är den största källan till klimatutsläpp i min verksamhet

10,4

 

30,9

 

26,8

 

14,1

 

4,8

 

13,0

Jag har god tillgång till information om hur jag kan bidra till minskade klimatgasutsläpp i min verksamhet

6,6

 

24,8

 

35,5

 

18,6

 

6,5

 

8,0

Det är svårt för mig att minska utsläppen av klimatgaser i min verksamhet

19,8

 

39,1

 

25,3

 

5,3

 

1,7

 

8,9

Jag tror att ett förändrat klimat kommer att få stor inverkan på min verksamhet under min fortsatta tid som företagare

6,4

 

19,4

 

31,0

 

17,7

 

12,2

 

13,3

Jag tror inte att klimatet kommer att förändras så att min verksamhet påverkas nämnvärt

10,1

 

27,0

 

27,5

 

15,2

 

9,1

 

11,1

Även jag måste bidra till att minska utsläppen av klimatgaser

20,4

 

42,2

 

23,5

 

3,7

 

2,9

 

7,2

Jag måste minimera riskerna som klimateffekten innebär för min verksamhet

10,0

 

31,1

 

36,7

 

6,0

 

4,3

 

12,0

Jag behöver anpassa min verksamhet till klimatförändringen för att behålla eller öka lönsamheten i mitt företag

6,6

 

22,1

 

37,6

 

10,9

 

9,6

 

13,1