STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:3

 

Lantbrukarna och klimatet

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Upplevd effekt av klimatförändringar på egen verksamhet, läns- och åldersvis

2. Percieved effect of climate change on farmers’ own operations, by county and age group

Jag tror att ett förändrat klimat kommer att få stor inverkan på
min verksamhet under min fortsatta tid som företagare

 

Andel av svarande (%)

Län

Stämmer mycket bra

 

Stämmer ganska bra

 

Stämmer varken bra eller dåligt

 

Stämmer ganska dåligt

 

Stämmer mycket dåligt

 

Vet ej

Stockholms län

1,8

 

20,7

 

33,2

 

18,6

 

16,2

 

9,5

Uppsala län

2,2

 

12,5

 

33,7

 

20,0

 

15,4

 

16,2

Södermanlands län

4,7

 

16,9

 

29,3

 

18,1

 

18,1

 

12,9

Östergötlands län

8,8

 

19,4

 

30,9

 

14,9

 

15,6

 

10,5

Jönköpings län

4,2

 

26,0

 

23,6

 

18,3

 

15,3

 

12,5

Kronobergs län

4,9

 

15,2

 

29,5

 

22,8

 

12,1

 

15,4

Kalmar län

10,2

 

20,4

 

31,5

 

15,3

 

9,8

 

12,8

Gotlands län

10,0

 

24,5

 

33,6

 

18,5

 

5,9

 

7,3

Blekinge län

6,6

 

13,3

 

41,4

 

13,6

 

18,1

 

6,9

Skåne län

8,0

 

17,3

 

32,8

 

16,6

 

11,2

 

14,1

Hallands län

4,8

 

22,8

 

35,6

 

14,3

 

5,9

 

16,5

Västra Götalands län

9,2

 

22,7

 

28,7

 

17,5

 

8,8

 

13,1

Värmlands län

3,6

 

18,8

 

32,2

 

15,8

 

13,7

 

16,0

Örebro län

6,2

 

19,2

 

23,2

 

20,2

 

18,8

 

12,3

Västmanlands län

4,1

 

17,4

 

18,1

 

22,3

 

18,6

 

19,6

Dalarnas län

8,0

 

10,3

 

37,8

 

18,3

 

9,3

 

16,2

Gävleborgs län

4,1

 

14,7

 

32,1

 

15,6

 

13,6

 

19,8

Västernorrlands län

3,3

 

14,0

 

31,2

 

24,8

 

15,7

 

11,1

Jämtlands län

5,7

 

15,9

 

33,8

 

23,9

 

9,4

 

11,2

Västerbottens län

4,1

 

14,7

 

36,2

 

20,9

 

11,3

 

12,8

Norrbottens län

4,4

 

18,4

 

29,7

 

16,9

 

18,3

 

12,4

Hela Riket

6,4

 

18,9

 

30,9

 

17,9

 

12,4

 

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<40 år

12,7

 

24,0

 

27,6

 

18,1

 

7,4

 

10,1

40–49 år

7,7

 

25,0

 

32,0

 

15,8

 

10,8

 

8,6

50–59 år

5,9

 

19,4

 

35,5

 

18,4

 

10,3

 

10,4

60–69 år

4,9

 

14,8

 

28,9

 

20,1

 

16,7

 

14,7

≥70 år

5,5

 

14,7

 

24,1

 

15,0

 

13,4

 

27,2

Alla

6,4

 

18,9

 

30,9

 

17,9

 

12,4

 

13,6