STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:3

 

Lantbrukarna och klimatet

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Hinder för energieffektivisering

6. Obstacles for increasing energy use efficiency

Vilka anser du vara de största hindren för energieffektivisering i din verksamhet?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel av svarande (%)

Kunskap

50,6

För stor investering

59,8

Tidsbrist

44,2

Intresse

26,4

Energi är för billigt

8,8

Annat

12,0

Antal svarande

3689