STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:3

 

Lantbrukarna och klimatet

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

7. Källor till information om åtgärder för minskade utsläpp av klimatgaser

7. Sources of information about measures to reduce greenhouse gas emissions

Varifrån får du information om hur du kan bidra till minskade klilmatgasutsläpp?

Flera svarsalternativ tillåtna

Andel av svarande (%)

Genom lantbrukspressen

78,1

Tryckt information, t.ex. broschyrer

35,2

Information via webben

19,5

Enskild rådgivning på gården

8,8

Grupprådgivning

5,9

Föreläsningar och diskussioner

17,0

Grannar och bekanta

18,5

Annat

7,5

Antal svarande

3689