STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 

Underlag för att bedöma 2013 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Underlag för att bedöma totalskörden av spannmål och raps och rybs år 2013, ton

1. Basis for assessing the 2013 harvest of grain and oilseed 2013, tonne

Län

Spannmål

Raps o rybs

Produktionsområde

 

Totalskördar  baserade på

 

Totalskördar  baserade på

 

Preliminära

arealer

5-års-

genomsnitt

ton

Norm-skördar

ton

Preliminära

arealer

5-års-

genomsnitt ton

Norm-

Skördar

ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

28 376

108 928

109 730

4 919

9 704

9 689

Uppsala

79 997

326 756

348 073

12 414

25 606

26 920

Södermanlands

53 349

223 847

223 710

7 394

14 536

16 391

Östergötlands

90 359

461 525

469 338

13 004

30 125

33 722

Jönköpings

16 061

56 974

57 615

331

841

918

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7 885

30 246

28 124

233

559

606

Kalmar

32 848

153 476

151 222

4 681

15 918

16 127

Gotlands

33 450

144 331

143 191

6 377

17 762

18 067

Blekinge

9 458

49 945

47 308

1 244

4 000

4 485

Skåne

206 780

1 334 076

1 316 489

49 979

184 654

189 496

 

 

 

 

3 553

8 917

10 206

Hallands

45 017

211 444

220 216

 

 

 

Västra Götalands

201 428

866 769

876 338

13 694

30 028

35 103

Värmlands

26 700

89 335

95 203

1 919

3 273

3 521

Örebro

49 981

217 847

229 172

3 211

6 452

7 253

Västmanlands

52 699

208 418

219 516

5 574

9 799

10 844

 

 

 

 

866

1 250

1 398

Dalarnas

16 484

51 881

52 654

 

 

 

Gävleborgs

15 522

42 537

39 470

313

448

417

Västernorrlands

4 439

9 983

9 513

16

25

25

Jämtlands

2 560

6 446

7 253

..

..

..

Västerbottens

9 940

24 450

22 866

23

32

29

Norrbottens

4 952

10 086

11 386

108

145

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

177 297

1 133 987

1 132 881

39 083

146 445

148 528

Götalands mellanbygder

117 048

616 178

597 795

23 845

81 848

81 640

Götalands norra slättbygder

240 588

1 148 890

1 162 957

23 614

55 700

62 530

Svealands slättbygder

275 034

1 128 102

1 177 583

34 801

70 185

74 063

Götalands skogsbygder

96 450

367 169

368 607

5 359

13 780

14 617

Mellersta Sveriges skogsbygder

46 053

147 256

149 085

2 820

4 586

5 240

Nedre Norrland

20 790

54 800

56 011

201

289

290

Övre Norrland

15 025

34 521

34 844

131

182

185

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

988 285

4 629 301

4 678 387

129 854

364 077

385 348

Summa skörd för

produktionsområden

988 285

4 630 903

4 679 762

129 854

373 015

387 092