STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 

Underlag för att bedöma 2013 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Underlag för att bedöma totalskördar för vårkorn år 2013

2. Basis for assessing the 2013 harvest of spring barely 2013

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar baserade på

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt kg/hektar

Norm-skördar

kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt ton

Norm-skördar

 ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12 134

3 702

3 589

 

44 920

43 549

Uppsala

40 494

4 048

4 216

 

163 920

170 723

Södermanlands

17 897

3 950

3 914

 

70 693

70 049

Östergötlands

24 288

4 686

4 719

 

113 814

114 615

Jönköpings

6 469

3 336

3 277

 

21 581

21 199

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 830

3 522

3 122

 

9 967

8 835

Kalmar

9 640

3 702

3 594

 

35 687

34 646

Gotlands

14 948

3 960

3 955

 

59 194

59 119

Blekinge

3 324

4 436

4 129

 

14 745

13 725

Skåne

77 744

5 618

5 438

 

436 766

422 772

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

22 970

4 710

4 809

 

108 189

110 463

Västra Götalands

57 466

4 396

4 346

 

252 621

249 747

Värmlands

11 838

3 262

3 578

 

38 616

42 356

Örebro

18 088

4 138

4 389

 

74 848

79 388

Västmanlands

19 288

4 014

4 228

 

77 422

81 550

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 235

3 072

3 113

 

25 298

25 636

Gävleborgs

9 928

2 618

2 514

 

25 992

24 959

Västernorrlands

3 391

2 164

2 115

 

7 338

7 172

Jämtlands

2 363

2 530

2 859

 

5 978

6 756

Västerbottens

8 449

2 448

2 312

 

20 683

19 534

Norrbottens

4 191

1 994

2 222

 

8 357

9 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

70 046

5 684

5 549

 

398 141

388 685

Götalands mellanbygder

44 376

4 516

4 357

 

200 402

193 346

Götalands norra slättbygder

66 783

4 700

4 705

 

313 880

314 214

Svealands slättbygder

113 519

4 000

4 151

 

454 076

471 217

Götalands skogsbygder

34 866

3 744

3 632

 

130 538

126 633

Mellersta Sveriges skogsbygder

18 156

3 004

3 000

 

54 541

54 468

Nedre Norrland

15 480

2 572

2 607

 

39 815

40 356

Övre Norrland

12 748

2 302

2 303

 

29 346

29 359

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

375 975

.

.

 

1 616 628

1 616 105

 

 

.

.

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

375 974

 

 

 

1 620 739

1 618 279

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

375 974

4 318

4 298

 

1 623 456

1 615 936