STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 

Underlag för att bedöma 2013 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Underlag för att bedöma totalskördar för havre år 2013

3. Basis for assessing the 2013 harvest of oats 2013

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar baserade på

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt Kg/hektar

Norm-skördar

Kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt ton

Norm-skördar

ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 290

3 154

3 295

 

16 685

17 431

Uppsala

10 611

3 502

3 903

 

37 160

41 415

Södermanlands

12 358

3 638

3 694

 

44 958

45 650

Östergötlands

11 681

3 748

4 266

 

43 780

49 831

Jönköpings

5 929

3 546

3 687

 

21 024

21 860

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 105

3 882

3 739

 

12 054

11 610

Kalmar

2 940

3 272

3 493

 

9 620

10 269

Gotlands

1 541

3 470

3 496

 

5 347

5 387

Blekinge

767

3 420

3 741

 

2 623

2 869

Skåne

9 904

4 848

4 902

 

48 015

48 549

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

9 056

4 268

4 576

 

38 651

41 440

Västra Götalands

75 959

3 972

4 107

 

301 709

311 964

Värmlands

9 373

3 022

3 098

 

28 325

29 038

Örebro

15 809

4 140

4 262

 

65 449

67 378

Västmanlands

17 507

3 782

3 993

 

66 211

69 905

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

4 416

3 134

3 079

 

13 840

13 597

Gävleborgs

3 734

2 650

2 286

 

9 895

8 536

Västernorrlands

484

..

1 635

 

819

791

Jämtlands

85

..

2 635

 

144

224

Västerbottens

941

2105

1 878

 

1 981

1 767

Norrbottens

474

..

2 647

 

802

1 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12 659

4 922

5 043

 

62 308

63 839

Götalands mellanbygder

5 096

3 914

3 904

 

19 946

19 895

Götalands norra slättbygder

67 663

4 202

4 369

 

284 320

295 620

Svealands slättbygder

64 161

3 694

3 859

 

237 011

247 597

Götalands skogsbygder

31 807

3 410

3 601

 

108 462

114 537

Mellersta Sveriges skogsbygder

15 899

2 990

2 967

 

47 538

47 172

Nedre Norrland

3 250

2 394

2 329

 

7 781

7 569

Övre Norrland

1 428

1 692

1 961

 

2 416

2 800

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

201 964

.

.

 

769 092

800 767

 

 

.

.

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

201 963

 

 

 

769 781

799 030

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

201 964

3 794

3 949

 

766 251

797 556