STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 

Underlag för att bedöma 2013 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Underlag för att bedöma totalskördar för vårvete år 2013

4. Basis for assessing the 2013 harvest of spring wheat 2013

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar baserade på

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt Kg/hektar

Norm-skördar

Kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt  ton

Norm-skördar

ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 629

3632

3 635

 

13 181

13 191

Uppsala

16 287

3866

4 235

 

62 966

68 975

Södermanlands

8 733

4102

4 103

 

35 823

35 831

Östergötlands

11 152

4222

4 305

 

47 084

48 009

Jönköpings

991

3880

..

 

3 845

3 683

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

984

4317

..

 

4 248

3 657

Kalmar

1 761

4440

4 503

 

7 819

7 930

Gotlands

4 307

4288

4 538

 

18 468

19 545

Blekinge

1 119

6233

5 287

 

6 975

5 916

Skåne

9 951

5424

5 250

 

53 974

52 243

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 434

4490

4 853

 

33 379

36 077

Västra Götalands

22 306

3618

3 336

 

80 703

74 413

Värmlands

3 178

3987

4 123

 

12 670

13 103

Örebro

9 456

4546

4 947

 

42 987

46 779

Västmanlands

10 417

3644

3 861

 

37 960

40 220

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 436

2923

3 123

 

7 119

7 608

Gävleborgs

1 322

3450

..

 

4 561

4 129

Västernorrlands

215

..

..

 

742

671

Jämtlands

34

..

..

 

117

106

Västerbottens

404

..

..

 

1 394

1 262

Norrbottens

213

..

..

 

735

665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13 477

5342

5 347

 

71 994

72 062

Götalands mellanbygder

8 246

4812

4 454

 

39 680

36 728

Götalands norra slättbygder

27 572

3882

3 697

 

107 035

101 934

Svealands slättbygder

50 192

4026

4 301

 

202 073

215 876

Götalands skogsbygder

9 149

3734

3 716

 

34 162

33 998

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 744

3276

3 406

 

18 817

19 564

Nedre Norrland

1 331

3460

..

 

4 605

4 157

Övre Norrland

618

..

..

 

2 138

1 930

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

116 329

.

.

 

476 748

484 013

 

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

116 329

.

.

 

480 505

486 247

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

116 329

4188

4 228

 

487 186

491 839