STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 

Underlag för att bedöma 2013 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Underlag för att bedöma totalskördar för höstvete år 2013

5. Basis for assessing the 2013 harvest of winter wheat 2013

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar baserade på

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt Kg/hektar

Norm-skördar

Kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt ton

Norm-skördar

ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6 330

4 774

4 916

 

30 219

31 118

Uppsala

9 631

5 290

5 627

 

50 948

54 194

Södermanlands

11 305

5 282

5 208

 

59 713

58 876

Östergötlands

33 270

6 226

6 173

 

207 139

205 376

Jönköpings

892

4 966

5 163

 

4 430

4 605

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

387

4 770

4 602

 

1 846

1 781

Kalmar

10 872

5 968

6 037

 

64 881

65 634

Gotlands

6 352

5 092

5 058

 

32 344

32 128

Blekinge

3 079

6 496

6 219

 

20 001

19 148

Skåne

84 824

7 558

7 547

 

641 100

640 167

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 174

6 202

6 330

 

19 685

20 091

Västra Götalands

31 192

5 542

5 688

 

172 866

177 420

Värmlands

1 618

4 327

4 691

 

7 002

7 590

Örebro

5 432

5 364

5 563

 

29 137

30 218

Västmanlands

4 677

5 078

5 255

 

23 750

24 578

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 088

4 076

4 190

 

4 435

4 559

Gävleborgs

414

..

3 461

 

1 687

1 433

Västernorrlands

79

..

..

 

322

273

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

68 134

7 636

7 694

 

520 271

524 223

Götalands mellanbygder

34 952

6 392

6 308

 

223 413

220 477

Götalands norra slättbygder

59 655

5 954

5 976

 

355 186

356 498

Svealands slättbygder

37 882

5 182

5 329

 

196 305

201 873

Götalands skogsbygder

9 839

5 464

5 325

 

53 760

52 393

Mellersta Sveriges skogsbygder

3 894

4 662

4 961

 

18 154

19 318

Nedre Norrland

263

..

..

 

1 226

910

Övre Norrland

6

..

..

 

28

21

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

214 624

..

..

 

1 371 539

1 379 218

 

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

214 625

..

..

 

1 368 343

1 375 713

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

214 624

6172

6 225

 

1 324 659

1 336 034