STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 

Underlag för att bedöma 2013 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Underlag för att bedöma totalskördar för råg, höstkorn, rågvete och blandsäd år 2013

5. Basis for assessing the 2013 harvest of other cereals 2013

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar baserade på

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt Kg/hektar

Norm-skördar

Kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt ton

Norm-skördar

ton

Höstråg/Råg

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 770

6 874

6 830

 

46 537

46 239

Götalands mellanbygder

8 765

6 042

6 117

 

52 958

53 616

Götalands norra slättbygder

6 356

5 126

5 451

 

32 581

34 647

Svealands slättbygder

2 191

4 714

4 657

 

10 328

10 203

Götalands skogsbygder

1 107

4 193

4 282

 

4 642

4 740

Mellersta Sveriges skogsbygder

378

3 850

4 149

 

1 455

1 568

Nedre Norrland

50

..

..

 

193

2 075

Övre Norrland

7

..

..

 

27

290

 

 

 

 

 

 

 

Riket höstråg/råg

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

25 624

.

.

 

148 721

153 378

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

25 623

5 724

5 701

 

146 666

146 077

 

 

 

 

 

 

 

Höstkorn

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 178

6 156

6 703

 

19 564

21 302

Götalands mellanbygder

7 349

5 164

4 866

 

37 950

35 760

Götalands norra slättbygder

1 969

5 166

6 289

 

10 172

12 383

Svealands slättbygder

551

5 166

6 289

 

2 846

3 465

Götalands skogsbygder

761

4 680

5 543

 

3 561

4 218

Mellersta Sveriges skogsbygder

47

4 680

5 543

 

220

261

Nedre Norrland

-

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Riket- höstkorn

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

13 855

.

.

 

74 314

77 389

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

13 854

5 410

5 387

 

74 950

74 631

 

 

 

 

 

 

 

Rågvete

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 589

5 860

5 689

 

15 172

14 729

Götalands mellanbygder

7 664

5 190

4 693

 

39 776

35 967

Götalands norra slättbygder

5 469

5 150

5 324

 

28 165

29 117

Svealands slättbygder

3 644

4 594

4 853

 

16 741

17 684

Götalands skogsbygder

3 851

4 450

4 384

 

17 137

16 883

Mellersta Sveriges skogsbygder

879

4 328

4 588

 

3 804

4 033

Nedre Norrland

60

..

..

 

260

275

Övre Norrland

2

..

..

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

Riket -rågvete

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

24 158

.

.

 

121 063

118 688

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

24 159

5 030

4 981

 

121 520

120 336

Blandsäd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

443

..

4 068

 

1 551

1 802

Götalands mellanbygder

599

3 427

3 350

 

2 053

2 007

Götalands norra slättbygder

5 120

3 428

3 622

 

17 551

18 545

Svealands slättbygder

2 894

3 014

3 340

 

8 723

9 666

Götalands skogsbygder

5 070

2 940

2 999

 

14 906

15 205

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 057

2 580

2 555

 

2 727

2 701

Nedre Norrland

357

2 580

1 872

 

921

668

Övre Norrland

216

2 580

2 054

 

557

444

 

 

 

 

 

 

 

Riket blandsäd

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

15 756

.

.

 

48 988

51 037

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

15 757

3 118

3 214

 

49 130

50 643