STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 

Underlag för att bedöma 2013 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Underlag för att bedöma totalskördar för Höstraps år 2013

7. Basis for assessing the 2013 harvest of winter rape 2013

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar baserade på

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt Kg/hektar

Norm-skördar

Kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt ton

Norm-skördar

ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

885

2 597

2 503

 

2 298

2 215

Uppsala

811

2 438

2 869

 

1 977

2 327

Södermanlands

1 201

2 564

2 918

 

3 079

3 505

Östergötlands

6 121

2 908

3 393

 

17 800

20 769

Jönköpings

235

..

3 188

 

682

749

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

131

..

..

 

380

418

Kalmar

4 249

3 554

3 599

 

15 101

15 292

Gotlands

4 721

3 100

3 191

 

14 635

15 065

Blekinge

1 076

3 420

3 841

 

3 680

4 133

Skåne

48 651

3 742

3 844

 

182 052

187 014

 

1 988

2 966

3 554

 

5 896

7 065

Hallands

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands

6 837

2 600

3 234

 

17 776

22 111

Värmlands

97

..

..

 

165

262

Örebro

331

2 950

2 798

 

976

926

Västmanlands

204

..

..

 

347

347

 

34

..

..

 

58

58

Dalarnas

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs

43

..

..

 

73

73

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

37 143

3 833

3 901

 

142 351

144 895

Götalands mellanbygder

21 505

3 583

3 593

 

77 042

77 267

Götalands norra slättbygder

11 966

2 838

3 394

 

33 954

40 613

Svealands slättbygder

3 522

2 378

2 869

 

8 374

10 105

Götalands skogsbygder

3 064

3 113

3 307

 

9 537

10 133

Mellersta Sveriges skogsbygder

415

..

2 759

 

1 245

1 145

Nedre Norrland

-

-

-

 

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för län

77 617

 

 

 

266 979

282 331

 

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

77 617

 

 

 

272 504

284 161