STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:05

 

Underlag för att bedöma 2013 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

8. Underlag för att bedöma totalskördar för vårraps 2013

8. Basis for assessing the 2013 harvest of spring rape 2013

Område

Preliminära

Skörd per hektar

 

Totalskördar baserade på

Storleksgrupp

Arealer

 

hektar

5-års-

genomsnitt Kg/hektar

Norm-skördar

Kg/hektar

 

5-års-

genomsnitt ton

Norm-skördar

ton

 

 

 

 

 

 

 

Vårraps

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 861

2 137

1 881

 

3 976

3 501

Götalands mellanbygder

2 207

2 085

1 877

 

4 602

4 143

Götalands norra slättbygder

11 342

1 880

1 892

 

21 323

21 459

Svealands slättbygder

30 124

1 998

2 070

 

60 173

62 357

Götalands skogsbygder

2 190

1 870

1 982

 

4 095

4 341

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 534

1 403

1 877

 

2 151

2 879

Nedre Norrland

22

2 030

..

 

45

41

Övre Norrland

4

..

..

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

Riket Vårraps

 

 

 

 

 

 

Summa skördar för

Produktionsområden

49 284

.

.

 

92 908

98 555

Genomsnitt baserat på riksgenomsnittets hektarskördar

49 284

.

.

 

96 373

98 728