STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:07

 

Försäljning av mineralgödsel 2011/12

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Diagram

1. Fördelning av enskilda näringsämnen i enkla och sammansatta gödselmedel 1996–2012.

1. Fördelning av enskilda näringsämnen i enkla och sammansatta gödselmedel 1996–2012.

Uppifrån och ner visas kväve-, fosfor-, kalium- och svavelförsäljning. Cirkeldiagrammen visar fördelningen av näringsmedel i respektive gödseltyp under gödselåret 2011/12.

1.    Distribution of distinct nutrients in straight and composite fertilizers 1996–2012.